Trở Thành Một Thiện Nguyện Viên Với Hội Từ Bi Phụng Sự

2019 Peace Mandala – Koyasan, Japan 

Thiện nguyện viên của hội Hội Từ Bi Phụng Sự thường được gọi là những thành viên cần thiết của Tăng Đoàn bởi vì chúng ta giữ một vai trò quan trọng trong sứ mạng thành lập Gia Đình Bồ Tát. Chúng ta hiện diện khi cần thiết, nhưng luôn Vô Hình Vô Tướng. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ mọi người khi thi hành nhiệm vụ. TBPS Thiện nguyện luôn đồng hành với nhóm trưởng và những thiện nguyện viên khác để đem sự ấm áp, hy vọng, trợ giúp và giáo dục.
Chúng Ta Cần Có Những Đặc Tính Sau Đây:
 • Từ bi, hăng hái , hết lòng và được huấn luyện
 • Có khả năng giao tiếp và hết lòng phục vụ tha nhân
 • Có khả năng làm việc trong nhiều lãnh vực

Thời Gian của Hành Trình: 

Ngày 12 đến 22
tháng 10
năm 2019

Chi phí cho Chuyến Đi:
(Không tính tiền vé máy bay. Chi tiết sẽ được thông báo sau)
$1500
Hạn Cuối Ghi Danh:
Ngày 21 tháng 4 năm 2019
Hạn Cuối Nộp Tiền:
(Không hoàn tiền lại nếu đổi ý)
Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Nhửng Điều Kiện Tiên Quyết:

 
 • Hành lý gọn nhẹ (một vali sách tay và một ba lô)
 • Không có bị dị ứng thực phẩm
 • Ăn chay trong suốt cuộc hành trình
 • Có thể ngồi trên sàn nhà (không có ghế)
 • Không có vấn đề trầm trọng về sức khỏe
 • Hoàn tất 20 giờ huấn luyện cho thiện nguyện viên
 • Hoàn tất 20 giờ huấn luyện về văn hóa va phép tắc lịch sự của Nhật Bản
 • Trì Tụng 10,000 Biến Chú Đại Bi 
 • 10,000 Lạy
 • 100 giờ Thiền Tập
Tất cả được hoàn tất trước ngày 12 tháng 10, 2019. (chi tiết về huấn luyện sẽ được thông báo sau)

RSVP Tại Đây!

The deadline to RSVP for this event has passed.

We look forward to your participation in this historical event!

Your CompaSS Volunteers Family