Cốt Lõi của Mạn Đà La

Kính chào các bác, các anh chị,

Pháp Hội Di Đà sắp tới rồi! Còn sáu tháng nữa thôi! Trong năm nay, chúng ta sẽ đặc biệt dành công đức tu tập trong Mạn Đà La cho 3.9 triệu nạn nhân trên toàn thế giới đã ra đi vì bệnh dịch COVID-19, với lòng tin là sự thành tâm của tất cả những người đến tham dự sẽ mang đến sự lành trị cho mất mát quá to lớn này.

Vì thế, chúng tôi rất mong được sự góp sức của quí vị. Chúng tôi cần sức thiền định cũng như lòng quan hoài của trăm người, ngàn người để cùng tạo một sức mạnh cộng hưởng hầu đạt tới mục đích trên. Để chuẩn bị tạo sức thiền định, xin quí vị cùng chúng tôi thực tập pháp Tứ Liên Hoa, là pháp tu nồng cốt của Mạn Đà La năm nay, vào mỗi sáng thứ bảy, từ 8:00 đến 9:00, giờ California. (bắt đầu ngày 3 tháng 7, 2021).

Join the Viber group “CSS Online Classes” to receive links here: https://forms.gle/MxTgyAzGox3LSpEq8

Nếu quí vị cảm thấy có thể tham dự thiết thực hơn, xin mời quí vị gia nhập tăng đoàn Xuất Gia Vị Tha, trở thành những vị sa di, sa di ni, nhóm người cốt lõi của Mạn Đà La, trong chương trình tu tập kéo dài 12 ngày theo lối sống xuất thế gian.

Xin hãy cùng góp tay để cầu nguyện cho sự an bình và sự lành trị cho thế giới!

Tiếng Việt