Open Registration

Xin thông báo link để ghi danh cho Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp hiện được mở ra dưới đây:

http://www.the-thousand.com/registration/

Khóa tu sẽ được tổ chức tại The Salvation Army, Pine Summit Christian Camp ở Big Bear Lake. Địa điểm này có độ cao 6,759 ft. Chương trình XGVT sẽ được bắt đầu vào ngày 9 đến ngày 16 tháng 12, sau đó tăng đoàn sẽ rời trại đến ở tại các khách sạn cận Anaheim Convention Center cho tới ngày 20 tháng 12.

Tổng cộng lệ phí định ước khoảng $900 bao gồm chỗ ở, di chuyển và ăn uống. Lệ phí chính xác và chương trình tu học sẽ sớm được thông báo sau.

Hy vọng gặp các bạn trên Zoom vào mỗi sáng (8-9 am) Thứ Bảy và thường xuyên hơn nữa!

Xin giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng!

Tiếng Việt