Tin Mới

Open Registration

We are pleased to announce the registration to the Temporary Monk/Nun and the Bodhisattva Supporter is now open at the following link: http://www.the-thousand.com/registration/ The retreat will take place at The Salvation Army, Pine Summit Christian Camp located at Big Bear Lake. The camp site has an elevation of 6,759 ft high. The Temporary Monk/Nun retreat …

Open Registration Xêm Tiếp >>

Cốt Lõi của Mạn Đà La

Kính chào các bác, các anh chị, Pháp Hội Di Đà sắp tới rồi! Còn sáu tháng nữa thôi! Trong năm nay, chúng ta sẽ đặc biệt dành công đức tu tập trong Mạn Đà La cho 3.9 triệu nạn nhân trên toàn thế giới đã ra đi vì bệnh dịch COVID-19, với lòng tin là sự thành tâm của tất cả những người đến tham dự sẽ mang đến sự lành trị...

Cốt Lõi của Mạn Đà La Xêm Tiếp >>

Tiếng Việt