ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2021

Xin thông báo ghi danh cho Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp hiện được mở ra dưới đây.

Khóa tu sẽ được tổ chức tại The Salvation Army, Pine Summit Christian Camp ở Big Bear Lake. Địa điểm này có độ cao 6,759 ft. Chương trình XGVT sẽ được bắt đầu vào ngày 9 đến ngày 16 tháng 12, sau đó tăng đoàn sẽ rời trại đến ở tại các khách sạn cận Anaheim Convention Center cho tới ngày 20 tháng 12.

Tổng cộng lệ phí định ước khoảng $900 bao gồm chỗ ở, di chuyển và ăn uống. Lệ phí chính xác và chương trình tu học sẽ sớm được thông báo sau.

Hy vọng gặp các bạn trên Zoom vào mỗi sáng (8-9 am) Thứ Bảy và thường xuyên hơn nữa!

Xin giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng!

Sứ Mạng

Đạo Tạo 1000 Bồ Tát tập sự qua chương trình Xuất Gia Vị Tha.

Tinh Thần của Xuất Gia Vị Tha

Vào ngày đầu tiên của khoá tu Xuất Gia Đoạn Kỳ tháng 12 năm 2016, tôi đã được tiếp chuyện và giải thích với Ron, người chủ của trại Buckhorn, về bản chất của tăng đoàn 250 người đang tu tập ở trại này như sau:

Vào ngày đầu tiên của khoá tu Xuất Gia Đoạn Kỳ tháng 12 năm 2016, tôi đã được tiếp chuyện và giải thích với Ron, người chủ của trại Buckhorn, về bản chất của tăng đoàn 250 người đang tu tập ở trại này như sau: “Những người này là những vị sa di và sa di ni thuần tuý, tu theo truyền thống Phật giáo trong vòng 14 ngày. Họ là những người có cuộc sống bình thường như bạn vậy nhưng họ phát nguyện tu trong 14 ngày tới với tâm niệm là hồi hướng công đức tu tập đến cho một hay nhiều người trong mạng lưới nhân duyên của họ như là cha, mẹ, anh, chị, em, bà con, bạn bè, bạn đồng nghiệp v.v…, những người đang đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, đang bị bệnh nặng hoặc là những người đã qua đời.” Nước mắt đã dâng lên trong mắt của Ron. Anh đang liên tưởng đến người mẹ thân thương của mình đã từng trải qua những ca phẫu thuật nguy kịch. Anh cảm động hứa rằng anh sẽ làm mọi việc với tất cả khả năng của anh để ủng hộ cho tăng đoàn của chúng ta. Quả thực, anh đã giữ lời hứa và giúp đỡ ra ngoài sự mong ước của tôi.

Nước mắt đã dâng lên trong mắt của Ron. Anh đang liên tưởng đến người mẹ thân thương của mình đã từng trải qua những ca phẫu thuật nguy kịch. Anh cảm động hứa rằng anh sẽ làm mọi việc với tất cả khả năng của anh để ủng hộ cho tăng đoàn của chúng ta. Quả thực, anh đã giữ lời hứa và giúp đỡ ra ngoài sự mong ước của tôi.

Tiếng Việt